Μπορεί να απαλλαγεί κάποιος συνιδιοκτήτης από τη συμμετοχή στις δαπάνες συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων;

#διαχείριση #πολυκατοικιών #κοινοχρηστα #απορίες #όλα_όσα_πρέπει_να_ξέρεις #οεκ #oek

Με τον κανονισμό της πολυκατοικίας μπορεί να γίνεται πρόβλεψη απαλλαγής ορισμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας από την υποχρέωση καταβολής κοινοχρήστων δαπανών, όπως λόγου χάρη α) η απαλλαγή ενός καταστήματος από τις δαπάνες συντήρησης του ανελκυστήρα της πολυκατοικίας, στην οποία ανήκει, β) η μειωμένη συμμετοχή ενός διαμερίσματος, το οποίο δεν διαθέτει αποκλειστική χρήση σε κάποια από τις θέσεις στάθμευσης της οικοδομής, στη δαπάνη κοινόχρηστου ηλεκτρικού ρεύματος, γ) η πλήρης απαλλαγή ενός διαμερίσματος με ξεχωριστή αποκλειστική είσοδο από τον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής από τις δαπάνες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων. Η απαλλαγή από την υποχρέωση συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες μπορεί να γίνει μόνο με τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Σε περίπτωση απουσίας κανονισμού δεν μπορεί να χωρέσει τέτοια απαλλαγή, παρά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων συνιδιοκτητών.

Comments are closed.